Developerský projekt u Jesenice u Prahy s platným stavebním povolením.

Praha
Pozemky pro developery
Cena 87 000 000 Kč
Lokalita Praha

Jedná se o prodej pozemku o výměře více jak 4 000 m2 včetně platného SP na vytvoření polyfunkčního domu – nebytové jednotky, byty a parking. Pozemek se nachází v přilehlé obci v blízkosti Jesenice u Prahy.

V projektu je celkem 50 bytů o celkové ploše 3 000 m2 a 20 komerčních prostor o ploše 1 500 m2. Je zde plánováno také 130 parkovacích stání – většina v podzemních partech.

Je zde platné stavební povolení s nabytím právní moci, tudíž můžete začít ihned stavět.

Předmětem prodeje je společnost.

Cena 87 000 000,-Kč

Další nabídky

Zanechte nám kontakt, ozveme se.

Souhlasím, aby Porta Invest, s.r.o zpracovávala mé osobní údaje, a to v rozsahu identifikačních údajů a kontaktních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji k účelům péče o mě jakožto klienta správce a nabízení služeb a produktů správce. Potvrzuji seznámení s obsahem Sdělení klientům správce s poučením o způsobu zpracování mých osobních údajů, o mých právech, o možnosti odvolat tento souhlas pro jednotlivé účely a o tom, že aktuální znění Sdělení klientům mohu kdykoliv získat na webových stránkách správce či v jeho sídle. Celé znění Sdělení klientům si můžete přečíst na odkazu ZDE.