Průmyslový areál v Prostějově

Prostějov
Skladové a výrobní areály
Cena 39 000 000 Kč
Lokalita Olomoucký kraj

Průmyslový komplex v Prostějově umístěný vedle dálnice Brno-Ostrava. Areál je umístěn severně od centra města a je napojen na všechny inženýrské sítě.

Samotný areál se nachází na pozemku o rozloze více než 34.000 m2, přičemž 7.937 m2 je zastavěno budovami. V areálu je umístěno větší množství budov (hlavní budova, bytový dům, sklady, dílny, trafostanice, kotelna, garáže, atd.). Čistá pronajímatelná plocha činí 10.596 m2, z toho 623 m2 byty a 9.973 m2 komerční objekty. V současnosti je pronajato 2.880 m2 komerčních ploch, zejména jako sklady, a 447 m2 bytů. Výnos areálu z nájmu je 1.,622,432 CZK ročně při cca 30% obsazenosti.

Předmětem prodeje je 100% obchodní podíl. 

Další nabídky

Zanechte nám kontakt, ozveme se.

Souhlasím, aby Porta Invest, s.r.o zpracovávala mé osobní údaje, a to v rozsahu identifikačních údajů a kontaktních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji k účelům péče o mě jakožto klienta správce a nabízení služeb a produktů správce. Potvrzuji seznámení s obsahem Sdělení klientům správce s poučením o způsobu zpracování mých osobních údajů, o mých právech, o možnosti odvolat tento souhlas pro jednotlivé účely a o tom, že aktuální znění Sdělení klientům mohu kdykoliv získat na webových stránkách správce či v jeho sídle. Celé znění Sdělení klientům si můžete přečíst na odkazu ZDE.