Vrátit se

Bořivojova 93

Bytový dům byl po částečné rekonstrukci – byla provedena nástavba, nový výtah a střecha, zbytek domu byl v původním udržovaném stavu zcela obsazen nájemníky. Dům vlastnila italská investiční skupina a byl prodán české investiční a developerské společnosti, která objekt částečně zrekonstruovala a následně rozprodala po bytových jednotkách.

Další projekty

Zanechte nám kontakt, ozveme se.

Souhlasím, aby Porta Invest, s.r.o zpracovávala mé osobní údaje, a to v rozsahu identifikačních údajů a kontaktních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji k účelům péče o mě jakožto klienta správce a nabízení služeb a produktů správce. Potvrzuji seznámení s obsahem Sdělení klientům správce s poučením o způsobu zpracování mých osobních údajů, o mých právech, o možnosti odvolat tento souhlas pro jednotlivé účely a o tom, že aktuální znění Sdělení klientům mohu kdykoliv získat na webových stránkách správce či v jeho sídle. Celé znění Sdělení klientům si můžete přečíst na odkazu ZDE.