Vrátit se

U Prioru 804

V tomto obchodním případu se jednalo o skladový komplex o výměře více než 11.000 m², který v minulosti sloužil OD Kotva, nyní je však již dlouhodobě pronajímán jednotlivým subjektům. Při změně územního plánu zde existuje zajímavý potenciál budoucího využití pozemků na bytovou či smíšenou výstavbu. Prodávajícím byl český investiční fond, kupujícím česká investiční skupina.

Další projekty

Zanechte nám kontakt, ozveme se.

Souhlasím, aby Porta Invest, s.r.o zpracovávala mé osobní údaje, a to v rozsahu identifikačních údajů a kontaktních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji k účelům péče o mě jakožto klienta správce a nabízení služeb a produktů správce. Potvrzuji seznámení s obsahem Sdělení klientům správce s poučením o způsobu zpracování mých osobních údajů, o mých právech, o možnosti odvolat tento souhlas pro jednotlivé účely a o tom, že aktuální znění Sdělení klientům mohu kdykoliv získat na webových stránkách správce či v jeho sídle. Celé znění Sdělení klientům si můžete přečíst na odkazu ZDE.