Vrátit se

K Žižkovu 11

V tomto obchodním případu se jednalo o prodej skladově – administrativního areálu o pronajímatelné ploše přes 25 tis. m², který vlastnila česká majitelka. Areál se rozhodl zakoupit italský investor, kterého jsme zastupovali při koupi. Klient má záměr si nemovitost ponechat na dlouhodobý výnos a postupně areál zrekonstruovat.

Další projekty

Zanechte nám kontakt, ozveme se.

Souhlasím, aby Porta Invest, s.r.o zpracovávala mé osobní údaje, a to v rozsahu identifikačních údajů a kontaktních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji k účelům péče o mě jakožto klienta správce a nabízení služeb a produktů správce. Potvrzuji seznámení s obsahem Sdělení klientům správce s poučením o způsobu zpracování mých osobních údajů, o mých právech, o možnosti odvolat tento souhlas pro jednotlivé účely a o tom, že aktuální znění Sdělení klientům mohu kdykoliv získat na webových stránkách správce či v jeho sídle. Celé znění Sdělení klientům si můžete přečíst na odkazu ZDE.